Perşembe 03 Ara 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
KIRKLAR DİVANI

KIRKLAR DİVANI

Divan şairleri şiirin bir dil oyunu olduğunu biliyorlardı. Bu oyunun kurallarını belirleyen temel ilkeler vardı. Bu ilkelerin başında da mısra...

DİVAN ŞİİRİNDE AHENK UNSURLARI

DİVAN ŞİİRİNDE...

Zaman zaman divan şiirinin dayandığı estetik anlayış, mecaz ve mazmun sistemi ve hatta lügati kıyasıya eleştirilmiş olmasına rağmen, sesi ve...

GELENEKTEN GELECEĞE

GELENEKTEN GELECEĞE

Modern Türk Şiirinde Geleneğin İzleri Modern Türk şiirinin yaşayan on üç temsilcisinin eserlerine divan edebiyatından yansıyan parıltıları...

FİLMİN AĞLANACAK YERİ

FİLMİN AĞLANACAK YERİ

Gaz lambası, evin ahşap tavanında ve alçıyla sıvanmış duvarında bin türlü oyun oynuyor. Pencere ve kapı aralığından sızan esintinin etkisiyle...

Hatâyî Dîvânı

  

Divan şiirinin Türkçeye katkısı

Divan şiiri alanında çalışmalar yapmış ve bu alanda yayınları olan edebiyat bilimci Muhsit Macit'e göre Divan şiiri Anadolu topraklarında Türkçenin çiçeklenmesiydi...

Muhsit Macit bir edebiyat bilimci. Eski edebiyat alanındaki çalışmalarının yanı sıra yeni edebiyatla da yakından ilgili. Özellikle Divan şiiri alanında çalışmalar yapmış ve bu alanda yayınları var. Üniversitelerdeki çalışmalarla güncel edebiyat çalışmaları ve etkinlikleri arasında bağ kuran bir yazar olarak Muhsin Macit’le Divan şiirini ve çeşitli boyutlarını kitapları özelinde konuştuk.

Asım Öz / TİMETÜRK

Derya gibi bir şiir

Muhsin Macit’in Divan şiirinin söyleyiş ve duyuş bakımından farklı özellikler taşıdığını düşündüğü beyitleri, gazelleri şiir defterine kaydetmesinin hâsılası Kırklar Divanı adıyla okurla buluştu. Yazarın seçtiği otuz sekiz beyit ve orijinal olduğunu düşündüğü iki gazeli merkeze alarak onların etrafında kendi öznelliği doğrultusunda yazdığı kırk denemeden oluşuyor Kırklar Divanı.

Filmin Ağlanacak Yeri "Yılın Deneme Kitabı" Ödülünü Aldı

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı İbrahim Ulvi Yavuz düzenlediği basın toplantısıyla yılın yazarlarını açıkladı.

2009 YILI “YILIN YAZAR, FİKİR ADAMI VE SANATÇILARI”

Hikaye’de “Kesik Hava” adlı kitabıyla Murat Yalçın, Şiir’de “Meğer Aşk İmiş” adlı kitabıyla Arif Dülger, Roman’da “Korkma Ben Varım” kitabıyla Murat Menteş, Deneme’de “Filmin Ağlanacak Yeri” kitabıyla Muhsin Macit, Araştırma’da “Divan Şiiri Poetikası” kitabıyla Abdülkadir Erkal,