Pazartesi 17 Haz 2019
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style

Divan şiirindeki ahengin sırları

Söyleyiş mükemmelliğini esas alan divan edebiyatında, divan şairlerinin ahenk unsurlarını bir anlatım tekniği olarak nasıl kullandıkları merak edilesi bir durumdur.
Dönemlerinin en önemli yedi şairinin divanlarını, ses ve söz tekrarları ile kafiye, redif ve vezin gibi ritim gibi unsurlar açısından inceleyen yazar, bu ahengin şiir dilini nasıl şekillendirdiğini anlatıyor. Kitabın sonunda gazellerde kullanılan rediflere yer veriliyor, yapısalcı eleştiri yöntemi kullanılıyor. Kitapta Ahmet Paşa, Baki, Necati Beğ, Nedim, Nef’i, Şeyhi ve Şeyh Galib’in divanları inceleniyor.

Muhsin Macit
Divan Şirinde Âhenk Unsurları
126 sayfa
Kapı Yayınları
0212 513 34 20

Zaman, Turkuaz,  2005-04-17