Pazartesi 17 Haz 2019
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style

Divan Şiirindeki Ahengin Sırları

Söyleyiş mükemmelliğini esas alan eski edebiyatımızda, şairlerimizin ahenk unsurlarını bir anlatım tekniği olarak nasıl kullandıkları merak edilmiştir. Dönemlerinin en önemli 7 şairinin divanlarını, ses ve söz tekrarları ile kafiye, redif ve vezin ritmi gibi unsurlar açısından inceleyen Muhsin Macit, bu ahengin şiir dilini nasıl şekillendirdiğini anlatıyor. Kitabın sonunda gazellerde kullanılan rediflere yer veriliyor. İncelenen şairler  Ahmet  Paşa, Bakî, Necatî Bey, Nedîm, Nef’î, Şeyhî ve Şeyh Galip.

Yeni Çağ,2005-05-23